top
top
Атқарушы комитет
Атқарушы комитет қауымдастықтың қызметіне ағымдағы басшылықты жүзеге асыратын қауымдастықтың атқарушы органы болып табылады.

Атқару комитеті:
 1. қауымдастықтың филиалдары мен өкілдіктерінің құрылымын бекітеді;
 2. Қауымдастық мүшелерінің жалпы жиналысы, төрағасы және Кеңесі бекітетін құжаттарды қоспағанда, қауымдастықтың ішкі құжаттарын бекітеді;
 3. қабылдауы олардың құзыретіне жатқызылған ішкі құжаттардың жобаларын дайындауды ұйымдастырады және қауымдастықтың уәкілетті органдарына бекітуге енгізеді;
 4. қауымдастық филиалдарының, өкілдіктерінің жұмысын үйлестіреді және бағыттайды;
 5. қауымдастық мүшелеріне оның қызметі туралы ақпаратты, сондай-ақ Қауымдастық мүшелерінің мүдделерін қозғайтын ақпаратты уақтылы ұсынуды қамтамасыз етеді;
 6. Ағымдағы қызмет бюджетінің жобаларын (оның ішінде оған өзгерістер мен толықтыруларды), қауымдастықтың жылдық жұмыс жоспарын әзірлейді және Қауымдастық төрағасының келісімі бойынша оларды қауымдастық Кеңесіне бекітуге енгізеді;
 7. нысаналы және өзге де жобалардың бюджеттерін қарайды және бекітеді, оларға қауымдастықтың ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен түзетулер енгізеді;
 8. ақшалай қаражаттың түсуі мен жұмсалуы туралы жыл сайынғы есепті қоса алғанда, Қауымдастық Кеңесінің алдын ала бекітуіне жылдық қаржылық есептілікті ұсынады;
 9. қауымдастық лауазымды адамдарының тізбесінің жобасын әзірлейді және қауымдастық төрағасына бекітуге енгізеді;
 10. қауымдастықтың лауазымды тұлғалары болып табылмайтын қауымдастық қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді;
 11. банктерде есеп айырысу және өзге де шоттар ашу туралы шешім қабылдайды;
 12. акциялары (жарғылық капиталға қатысу үлестері) қауымдастыққа тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;
 13. құрылтайшысы, қатысушысы немесе мүшесі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қауымдастық болып табылатын коммерциялық емес ұйымдардың жоғары басқару органының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;
 14. қауымдастықтың мүшесі болып табылмайтын ұйымдармен осы Жарғыға сәйкес қауымдастықтың мәні мен мақсаттарына сәйкес келетін және іске асыруға бағытталған әріптестік (ынтымақтастық/өзара іс-қимыл) туралы шарттар/келісімдер/ меморандумдар жасасу туралы шешімдер қабылдайды;
 15. қызметтік және коммерциялық құпияның, құпия ақпараттың, оның ішінде Қауымдастық мүшелерінен алынған ақпараттың сақталуын қамтамасыз ету жөнінде шаралар қабылдайды;
 16. қауымдастықты "Атамекен" Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер палатасының функцияларын жүзеге асыруға тарту туралы шарттар жасасуды, көрсетілген шарттар бойынша Қауымдастық ұсынатын есептілікті алдын ала мақұлдайды;
 17. ғылыми-техникалық Кеңес туралы ережені, оның құрамын бекітеді;
 18. олардың басшыларын (төрағаларын), сондай-ақ басшылардың (төрағалардың)орынбасарларын қоспағанда, қауымдастықтың консультативтік-кеңесші органдары болып табылатын Үйлестіру кеңестерінің, сараптамалық кеңестердің құрамдарын бекітеді;
 19. Қауымдастық мүшелерінің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне, Қауымдастық төрағасының немесе кеңесінің құзыретіне жатпайтын қауымдастық қызметін қамтамасыз етудің өзге де мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды.


Қазіргі уақытта Атқарушы комитетінің мүшелері:

Қуантыров
Қуантыров Әлібек Сәкенұлы
KAZENERGY қауымдастығының Бас директоры

«KAZENERGY» ЗТБ Атқару комитетінің қызметіне тікелей басшылықты жүзеге асырады. Төмендегілердің жұмысына жетекшілік етеді:
 • Ішкі әкімшілік департаментінің;
 • Техникалық реттеу департаменті;
 • Баспасөз қызметтері;
 • Протокол.
Қауымдастық Атқару комитеті мүшелерінің қызметіне басшылық жасайды. Белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Қауымдастықтың жарғысымен және ішкі актілерімен айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады.
Балғожинов Дәулет Заманбекұлы
Атқарушы директор

Төмендегі мәселелерге жетекшілік етеді:
 • Қауымдастық және оның мүшелері қызметінің барлық мәселелері бойынша (бекітілген жобалар бойынша)заң жобалау жұмысы және нормативтік құқықтық актілер жобаларын сараптау;
 • Қауымдастық қызметін құқықтық қамтамасыз ету.

Төмендегілердің жұмысына жетекшілік етеді:
 • заң департаменті
Абытов
Абытов Фархат Хакымжанұлы
Атқарушы директор

Төмендегі мәселелерге жетекшілік етеді:
 • мұнай-газ саласын дамыту;
 • "жасыл энергетика" (жаңартылатын және баламалы көздер) жобаларын дамыту, оның ішінде салааралық сипаттағы мәселелерді талқылауды үйлестіру, сондай-ақ мұнай-газ секторының ірі компаниялары бастамашылық ететін ЖЭК гибридтік және өзге де жобаларын дамыту үшін реттеуші кедергілерді жою;
 • "энергетикалық көшу" процесінде мұнай-газ секторы компанияларының орнықты дамуы және экологиялық талаптарды арттыру саласындағы жұмыстар (төмен көміртекті даму, декарбонизация, ЕҚТ енгізу);
 • мұнай-газ химиясы және көмір химиясы жобаларын дамыту;
 • газ жобаларын дамыту;
 • геологиялық барлауға жаңа инвестицияларды қолдау және мұнай-газ өндіруші кәсіпорындардың қызметіндегі реттеуші кедергілерді жою;
 • ғылым, инновациялар, қазақстандық қамтуды дамыту, мұнай-газ саласындағы биржалық сауда;
 • Қауымдастықтың ЕАЭО-ны ұлттықтан жоғары реттеу мәселелеріне қатысуы бойынша жұмыстарды жалпы үйлестіруді жүзеге асырады, сондай-ақ ЕАЭО шеңберінде ұлттықтан жоғары реттеу мәселелеріне (мұнай, газ және мұнай өнімдерінің ортақ нарықтары бөлігінде) жетекшілік етеді.
Төмендегілердің жұмысына жетекшілік етеді:
 • Мұнай-газ саласын дамыту департаменті;
 • Экологиялық реттеу департаменті (мұнай-газ саласы бойынша мәселелер бөлігінде).
 • Мұнай-газ саласын дамыту жөніндегі үйлестіру кеңесі;
 • Экология және төмен көміртекті даму мәселелері жөніндегі үйлестіру кеңесі (мұнай-газ саласы бойынша мәселелер бөлігінде);
 • Ғылыми-техникалық кеңес;
 • "Атамекен" ҚР ҰКП Төралқасының Мұнай-газ өнеркәсібі комитеті.
Нарынбаев
Нарынбаев Дамир Серікұлы
Атқарушы директор

Төмендегі мәселелерге жетекшілік етеді:
 • энергетика саласын дамыту;
 • "жасыл энергетика" жобаларын дамыту (жаңартылатын және баламалы көздер);
 • "энергетикаға көшу" және экологиялық талаптарды арттыру процесінде электр энергетикасы секторлары компанияларының орнықты дамуы саласындағы жұмыстар (төмен көміртекті даму, декарбонизация, ЕҚТ енгізу);
 • тарифтік және өзге де реттеу, электр энергетикасы кәсіпорындарының қызметіндегі реттеушілік кедергілерді жою;
 • энергетика саласындағы ғылым, инновациялар және қазақстандық қамтуды дамыту;
 • ЕАЭО шеңберінде ұлттықтан жоғары реттеу (электр энергетикасының ортақ нарықтары);
 • Энергетика саласын дамыту жөніндегі үйлестіру кеңесі;
 • Экология және төмен көміртекті даму мәселелері жөніндегі үйлестіру кеңесі (энергетика саласы бойынша мәселелер бөлігінде);
 • "Атамекен" ҚР ҰКП Төралқасының Энергетика комитеті.
Төмендегілердің жұмысына жетекшілік етеді:
 • Энергетика саласын дамыту департаменті;
 • Экологиялық реттеу департаменті (энергетика саласы бойынша мәселелер бөлігінде).
Ыбыраев
Ыбыраев Алмаз Болатұлы
Атқарушы директор

Төмендегі мәселелерге жетекшілік етеді:
 • салық салу, трансферттік баға белгілеу, кедендік реттеу және табиғи монополияларды реттеу;
 • ЕАЭО шеңберінде ұлттықтан жоғары реттеу (ортақ нарықтар, кедендік реттеу);
 • Қауымдастық пен оның мүшелерінің мүдделерін қозғайтын заң жобалау жұмысы және нормативтік құқықтық актілердің жобаларын сараптау (бекітілген жобалар бойынша);
 • қаржы-экономикалық мәселелер жөніндегі үйлестіру кеңесінің қызметін ұйымдастыру.
Төмендегілердің жұмысына жетекшілік етеді:
 • Фискалдық реттеу департаменті
Сүттібаев
Сүттібаев Аян Қасымханұлы
Атқарушы директор

Төмендегі мәселелерге жетекшілік етеді:
 • шетелдік және халықаралық ұйымдармен (Дүниежүзілік мұнай кеңесі, Дүниежүзілік энергетикалық кеңес, жаңартылатын энергия көздері жөніндегі халықаралық агенттік және т. б.) ынтымақтастықты дамыту;
 • Қазақстан энергетикалық аптасын, KAZENERGY Еуразиялық форумын және өзге де халықаралық іс-шараларды дайындау мен өткізу;
 • Қауымдастық жұмысының бағыттары бойынша бейінді халықаралық ұйымдарға кіру (Энергетика, экология, ресурстар мен қорларды басқару және т. б.);
 • тұрақты даму, декарбонизация, төмен көміртекті даму мәселелері бойынша халықаралық ұйымдар мен донорларды гранттық және өзге де жобаларға тарту және қатысу;
 • ҚР энергетикалық даму және инвестициялар тарту мәселелері бойынша халықаралық ұйымдармен бірлескен зерттеулер мен есептер жүргізу;
 • ҚР-ның имиджін шетелде ілгерілету бойынша ҚР мемлекеттік органдарымен және ұйымдарымен өзара іс-қимыл жасау және ҚР-ға шетелдік инвестицияларды тарту бойынша алаңды ұйымдастыру (ҚР СІМ, Kazakhs Invest ҰК АҚ және басқалар);
 • құзыреттілігі мен әлеуетін арттыру мақсатында халықаралық ұйымдарда тағылымдамаларды ұйымдастыру және оған қатысу.
Төмендегілердің жұмысына жетекшілік етеді:
 • Халықаралық ынтымақтастық департаменті;
 • Баспасөз қызметі;
 • Хаттамалар.
Ахмурзина
Ахмурзина Ляззат Жексенбайқызы
Атқарушы директор

Төмендегі мәселелерге жетекшілік етеді:
 • Кәсіптік оқыту;
 • мұнай-газ және энергетика кешеніндегі қазақстандық кадрларды қайта даярлау, олардың біліктілігін арттыру;
 • үшжақты ынтымақтастық шеңберіндегі әлеуметтік әріптестік;
 • әлеуметтік саясатты іске асыру жөніндегі;
 • кәсіптік-техникалық білім берудегі стандарттау және сертификаттау;
 • стипендиялық гранттар;
 • қайырымдылық және демеушілік;
 • Қауымдастықтың білім беру бағдарламаларын дайындау және жүзеге асыру.
Төмендегілердің жұмысына жетекшілік етеді:
 • Адами капиталды дамыту департаменті;
 • Білім беру бағдарламалары департаментінің, сондай-ақ "KazEnergy" қоғамдық қорының қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.
 • Адами капиталды дамыту жөніндегі үйлестіру кеңесі;
 • "KAZENERGY" қауымдастығы жанындағы Жастар комитеті;
 • Қауымдастық жанындағы Ханымдар энергетикалық клубы.
Жанекенов
Жанекенов Нұрлан Жүсіпұлы
Қаржы директоры

Қауымдастық қызметін мынадай мәселелер бойынша үйлестіруді және ұйымдастыруды жүзеге асырады:
 1. қауымдастық мүшелерін қабылдау, шығу және шығару;
 2. Қауымдастық мүшелерінің кіру және жыл сайынғы мүшелік жарналарын төлеуі;
 3. қауымдастықтың ішкі құжаттарына сәйкес демеушілік немесе қайырымдылық көмек болып табылмайтын нысаналы мүшелік жарналардың, қосымша мүшелік жарналардың мониторингі;
 4. ағымдағы қызмет бюджетінің (оның ішінде оған өзгерістер мен толықтырулардың) және жылдық қаржылық есептіліктің жобаларын әзірлеу;
 5. бухгалтерлік есепке сәйкес ағымдағы қызмет бюджеттерінің, нысаналы және өзге де жобалардың атқарылуына мониторинг жүргізу;
 6. тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу жоспарын қалыптастыру және орындау, сатып алуды ұйымдастыру мен өткізудің белгіленген рәсімдерін орындау;
 7. дивидендтер (салымдар (депозиттер) бойынша алынатын кірістер, сыйақы (мүдде) және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында тыйым салынбаған өзге де түсімдер алу.
Қаржы және бухгалтерлік есеп департаментінің жұмысына жетекшілік етеді.
Тексеру комиссиясының қызметін ұйымдастыру мәселелеріне жетекшілік етеді.


Мекенжайы:
Астана, Қабанбай батыр 17, Б блогы
Сайт картасы
KAZENERGY 2005 - 2024 © Барлық құқықтар сақталған.