Мұнай Brent: 41.9700 от 23.09.20 (19:39)
forum
Еуразиялық KAZENERGY форумы
Еуразиялық KAZENERGY форумы дүниежүзілік энергетикалық нарықтың ірі ойыншылары арасында диалог құруға және өңірдің экономикалық энергия қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған.
«Student Energy Challenge»
Конкурс «Student Energy Challenge» вновь объединяет казахстанских студентов в борьбе за самые яркие идеи в области нефтегазовой и энергетической отрасли.
Ассоциация «KAZENERGY» в партнерстве и при финансовой поддержке компании «Шелл Казахстан» объявляют конкурс «Student Energy Challenge» среди студентов казахстанских технических вузов.
/buklet
KAZENERGY брошюрасы
KAZENERGY қауымдастығы энергетиканың тұрақты және теңгерімделген дамуына жәрдем көрсету және инвестициялық климатты жақсарту мақсатында еліміздің отын-энергетика кешенінің барлық секторларының кәсіпорындарын қосқан Қазақстан Республикасының бірегей және ірі салалық бірлестігі болып табылады.